Iniciativa per un bus de barri al Farró, Galvany i Turó

Ja ens toca tenir un bus al barri que ens comuniqui amb els nostres equipaments.